HBO Onderwijs
Zoeken
Hoger Onderwijs Hbo-opleidingen worden verzorgd door hogescholen. Zij leiden op tot middenkaderfuncties binnen het bedrijfsleven en de overheid. In tegenstelling tot universiteiten zijn hbo-opleidingen gericht, naast de overdracht van vaktheoretische kennis, op de ontwikkeling van vaardigheden in nauwe aansluiting op de beroepspraktijk. Dit is ook de reden van de roep in het bedrijfsleven om ook op universiteiten meer op projectbasis te werken aan vaardigheden.
  HBO Instellingen

Hogescholen bestaan uit faculteiten. Binnen een faculteit zijn verschillende opleidingen te volgen. De meeste opleidingen hebben vanaf het derde jaar een specialisatiemogelijkheid. Dus kunnen studenten van dezelfde opleiding kiezen uit verschillende lesprogramma's. In het derde jaar, in tegenstelling tot universiteiten, is een stage of een leerarbeidsplaats verplicht. In het vierde jaar schrijft de student een scriptie of afstudeeropdracht en loopt die, afhankelijk van de opleiding, een stage of heeft die een leerarbeidsplaats (Bij een leerarbeidsplaats kom je echt in dienst van het bedrijf).

Hbo-opleidingen duren meestal 4 jaar (240 studiepunten ofwel ECTS (European Credit Transfer System)-punten, waarvan 1 jaar propedeuse en 3 jaar hoofdfase. Er zijn varianten die korter duren, maar dit is bijna alleen in het geval bij opleidingen waar de student al een opleiding had behaald in een soortgelijke beroepspraktijk of hij of zij een vwo diploma heeft.
HBO Opleidingen  Studente Elina Na het behalen van het hbo-diploma mag men de volgende titels voeren: bc. (baccalaureus) graad bij een afgeronde studie aan een hogeschool met een niet-technische of natuurwetenschappelijke achtergrond. In de praktijk gebruiken afgestudeerden zelden deze titel. ing. (ingenieur) graad bij een afgeronde studie aan een hogeschool met een technische of natuurwetenschappelijke achtergrond. Deze titel wordt in praktijk (ook na invoering van het BaMa-stelsel) wl vaak gebruikt, en dan vooral in de wetenschappelijke wereld. Om te studeren aan een hogeschool dien je in principe minimaal over een vooropleiding havo, VWO of mbo niveau 4 te beschikken. In sommige gevallen gelden er aanvullende eisen. Ook is op sommige hogescholen de zogeheten 21+ regeling van kracht. Deze houdt in, dat studenten ouder dan 21 jaar niet over de vooropleidingseisen hoeven te beschikken. Zij kunnen door middel van een toelatingsonderzoek toch toegelaten worden tot een hogeschool.  Studente Anne Door de invoering van de bachelor-masterstructuur is een hbo-opleiding een 4-jarige bacheloropleiding geworden. Studenten die deze opleiding volgen, worden 'undergraduate students' genoemd. Na afstuderen kunnen zij de de internationale titel Bachelor (B.) voeren, echter de 'oude' hbo-titels 'baccalaureus' of 'ingenieur' mogen (in Nederland) ook nog worden gebruikt.